Yenimahalle Adaklık

Yenimahalle Adaklık Kurban Hizmetleri

Kurban ibadetinin fazilet ve güzelliklerinin farkında olan her Müslüman için adaklık kurban hizmetlerinin İslami usullere riayet edilerek gerçekleşmesi büyük önem arz ediyor. Ehil olmayan kişiler tarafından yapılan faaliyetler sonucunda; seçilecek kurbandan tutun da, kurbanın kesiliş şekli ve dağıtımı hususundaki adaletsizlikler; niyet edilen adakların kabulüne engel olucu İslam dışı nüanslar içerebilir. Bu nedenle, Ankara Yenimahalle adaklık kurban hizmet noktasından kurban edilmeye müsait koç ve koyunların ehil hocalar tarafından kesimi, yine ihtiyacı olan kişilere dağıtımı hususunda İslami çizgi izlenerek, Müslüman kişilerin adaklarını kabulü için dua ediliyor.

Adaklık kurban nedir, neden kesilmelidir?

Müslümanlar tarafından bir şükrün edasını en iyi şekilde yapabilmek, Allah’ın vermiş olduğu nimetlerin karşılığında mesuliyetin azalmasına ve Allah’ın rahmet ve merhamet kapılarının sonuna kadar Müslüman üzerine yağmasına vesile olur. Bu anlamda, çalkantılarla dolu hayat akışı içerisinde, mümin kişilerin mutluluğuna vesile olabilecek olayların gerçekleşmesini Allah’tan dilemesi; ve gerçekleşecek olması halinde şükür kabilinden adağa niyet etmesi, kurban adaklarının vacip olmasına sebeptir.

Yenimahalle adaklık kurban hizmetlerinin geniş çevrelere duyurulmasının sebebi de, Müslüman kişilerin ettikleri adakların Allah tarafından gerçekleşmesinden sonra vazifenin ifasını İslami usul ve çizgiler izlenerek yapılmasını kolay hale getirmektir. Müslüman kişinin adağını bağışlayacak kişileri, bulma zorluğu, kurbanın kesilme usullerini her müminin bilememesi veya adaklık kabul edilecek kurban şartları konusundaki fıkhı yeterliliğin olmaması gibi arızi durumlar, Yenimahalle adaklık kurban hizmetlerinin önemini arttırıyor.

Adak adayan Müslüman kişinin adağı için fıkhı ölçülere uyan koçların satın alınması, daha sonra ise, yine ehil hocalar tarafından İslami usullere göre kesilmesi, bilahare dağıtımın ihtiyaç sahibi kişilere hızlı şekilde yapılabilmesi, adaklık kurban hizmetlerini adak adayan Müslüman için kolaylık haline getiriyor.  Adanan adaktan sonra, kurban kesiminin yapılmaması ise, Müslüman üzerine bir mesuliyet ve borç olarak kalıyor. Dolayısıyla Müslüman kişinin, rahata eriştiği işin şükrü için adak niyetini, maddi durumunun el vermesi halinde ilk olarak yerine getirmesi lazım geliyor. Bu konuda hassas olunmaması ve gaflete düşülmesi halinde ise, Müslüman vebal altında kalır ve musibetlere gark olabilir.

Tema Seçenekleri

Renkler

Menü Stili

Arka Plan Resimi

adak ankara adakcı adak hizmetleri adaklik kurban adaklık adaklık ankara adaklıkcı adaklık hayvan adaklık koyun ankara adak ankara adakcı ankara adaklik ankara adaklik koyun ankara adaklık hayvan ankara adaklık kurban ankara koyun ankara koyuncu ankara kurban ankara kurban kesimi ankara kurbanlik ankara kurbanlik koyun koyuncu kredi kartı ile kurban kurbanlik koyun kurbanlık kurbanlık ankara kurbanlık keçi kurbanlık kuzu kısmet adak kısmet hayvancılık taksitli koyun taksitli kurban